Chào mọi người, như mọi người đã biết Kotlin hiện tại đã là ngôn ngữ chính thức để phát triển ứng dụng Android. Thực sự cần thiết sử dụng Kotlin trong việc tạo ứng dụng từ thời điểm này về sau. Trong tutorial này tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách tạo ứng dụng đầu tiên của mình.

Phát triển ứng dụng Android với Kotlin dễ dàng và có nhiều lợi ích hơn nhiều, chúng ta sẽ thảo luận trong các bài viết khác. Hiện tại, chúng ta đang tập trung tạo ứng dụng đầu tiên với Kotlin.

Thực sự rất rất đơn giản, chỉ cần fllow theo các bước sau đây:

1. Tải về và cài đặt Android Studio

https://developer.android.com/studio/index.html

2. Mở Android Studio lên
3. Click vào “Start a new Android Studio project

4. Chọn “Empty Activity” click “Next

 

5. Điền các thông tin của ứng dụng như sau:
  • Application name: My Application
  • Package name: com.vncode247.myapplication
  • Save location
  • Language:  “Kotlin”

Click Finish

6. Sau khi nhấn Finish bạn sẽ thấy màn hình sau

7. Chạy ứng dụng (tạo máy ảo nếu chưa có) và xem kết quả


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *