Tại sao?

Các nhà lập trình viên Google và các nơi khác sử dụng Dart để tạo các ứng dụng có chất lượng cao cho iOS, Android và web. Với các tính năng hướng đến phát triển phía client-side, Dart phù hợp tuyệt vời cho cả ứng dụng dành cho thiết bị di động và web.

Ngoài ra nó còn là nguồn mở và miễn phí.

Năng suất

Cú pháp của Dart rõ ràng và súc tích, công cụ của nó đơn giản nhưng mạnh mẽ. “Sound typing” giúp bạn xác định sớm các lỗi tinh vi. Dart có các thư viện phần cứng và hệ sinh thái với hàng ngàn package.

Nhanh

Dart tối ưu hóa việc biên dịch trước (ahead-of-time) để có được hiệu suất dự đoán cao và khởi động nhanh trên các thiết bị di động và web.

Linh động

Dart biên dịch sang mã ARM và x86, do đó ứng dụng dành cho thiết bị di động viết bằng Dart có thể chạy trên iOS, Android và hơn thế nữa. Đối với ứng dụng web, chuyển tiếp Dart thành JavaScript.

Dễ học

Dart quen thuộc với nhiều nhà phát triển hiện có, nhờ  cú pháp đối tượng quen thuộc. Nếu bạn đã biết C ++, C# hoặc Java, bạn có thể làm việc hiệu quả với Dart chỉ trong vài ngày.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *