Chào các cụ, hôm nay đẹp trời, các cụ thử tích hợp thư viện cool này vào project của mình nhé.

Tạo project

react-native init MyProject

Chạy thử

cd MyProject
react-native run-ios

Cài thư viện react-native-navigation

npm install --save react-native-navigation

Mở xCode

cd ios
open MyProject.xcodeproj

Cấu hình vài cái trong xCode như sau:

Bước 1: Ở khung bên trái, nhấn chuộc phải vào Libraries => chọn “Add files to ten_project”

chọn node_modules/react-native-navigation/lib/ios/ReactNativeNavigation.xcodeproj

Bước 2: Trong XCode, cũng ở khung Project Navigator bên trái như trên, click vào MyProject, sau đó click vào Target, chọn tab Build Pharse, trong phần Link Binary With Libraries, click vào dấu + để add thằng libReactNativeNavigation.a vào như hình bên dưới

Bước 3: Mở file AppDelegate.m lên.

Dán đoạn code này vào

#import "AppDelegate.h"

 #import <React/RCTBundleURLProvider.h>
 #import <React/RCTRootView.h>
 #import <ReactNativeNavigation/ReactNativeNavigation.h>

 @implementation AppDelegate

 - (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions
 {
     NSURL *jsCodeLocation = [[RCTBundleURLProvider sharedSettings] jsBundleURLForBundleRoot:@"index" fallbackResource:nil];
     [ReactNativeNavigation bootstrap:jsCodeLocation launchOptions:launchOptions];

     return YES;
 }

 @end

Vậy là xong bước cấu hình thư viện react native navigation cho iOS

Đến đây khi run project vẫn chưa thấy kết quả gì nhaaaaa, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các cụ cách sử dụng thư viện này nhé.

 

Categories: React Native

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *